Jaarlijks zouden er 75.000 huizen bijgebouwd moeten worden volgens het kabinet. Vorig jaar werd dit gehaald maar de komende jaren waarschijnlijk niet, onder meer vanwege stikstof- en PFAS- problemen. 

Daarnaast neemt de bevolking sneller toe dan gedacht en wonen er steeds minder mensen in één woning. Denk hierbij aan een-gezins-woning waardoor er in de toekomst meer woningen nodig zijn. De gevolgen zijn dat huizenprijzen en het huren blijft stijgen en hierdoor mensen geen passende woning kunnen vinden.

Het kabinet heeft de afgelopen tijd wel al twee miljard uitgetrokken om de woningbouw te stimuleren. De ene helft voor subsidies aan gemeenten die nieuwbouwprojecten willen starten, de andere helft voor woningbouwcorporaties die willen bouwen. 

Bron: NOS

23 februari 2020